Sara Manjali domov

Tam …
v notranjem svetu, v tišini in odprtega srca
se čuti in se ve, se ustvarja in živi.
Tam …
kjer se, še preden se oči odprejo,
vse zgodi in vse začne.

There…
in the inner world, in silence and with an open heart,
one feels and knows, one creates and lives.
There…
where, prior to opening one’s eyes,
everything happens and everything begins.